به مناسبت روز جهانی کودک:
˝تفکر و پژوهش˝ در پایه ششم ابتدایی بررسی می‌شود


به مناسبت روز جهانی کودک درس جدید ˝تفکر و پژوهش˝ در پایه ششم ابتدایی ازسوی گروه فلسفه برای کودکان ونوجوانان (فبک) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بررسی می‌شود.

به گزارش هنرآنلاین؛ به مناسبت روزجهانی کودک درس جدید "تفکر و پژوهش" درپایه ششم ابتدایی ازسوی گروه فلسفه برای کودکان ونوجوانان (فبک) درپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بررسی می شود." همسویی و سوء برداشت های نظری ازدیدگاه ویگوتسکی دربرنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان " عنوان سخنرانی این نشست است که 18 مهر توسط مهرنوش هدایتی و از ساعت 9 تا 10 صبح ارائه خواهد شد.

"لو ویگوتسکی "روانشناس روسی، مبدع نظریه فرهنگی- اجتماعی به روان شناسی رشد است .وی نگرش جدیدی را درمورد شکل گیری مفاهیم و اصولا روش آموزش مطرح ساخت که متخصصان متعددی را درعرصه تعلیم و تربیت مجذوب خود ساخت، ازآن جمله است لیپمن متخصص فلسفه تعلیم و تربیت که به پشتوانه این نظریه دررشد شناختی کودکان روش آموزش " فلسفه برای کودکان "را ابداع نمود. هدایتی در سخنرانی خود به بررسی موارد اشتراک و افتراق این دو رویکرد و برنامه فلسفه برای کودکان می پردازد .

پس از پایان این سخنرانی و تا ساعت 13 نیز نشستی با عنوان "تفکر و پژوهش به مدرسه می رود ! فرصت ها و تهدیدها " با حضور جمعی ازاساتید برجسته دانشگاه برگزارمی شود. این نسشت در حقیقت با هدف بررسی و نقد ارائه درس جدید " تفکر و پژوهش" در پایه ششم ابتدایی برگزار خواهد شد.

مدت زمانی است که ضرورت ورود برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان به نظام آموزشی مطرح شده ،اما هنوز جایگاه آن بخوبی درنظام آموزشی مشخص نشده است و معلوم نیست در این زمینه چه تمهیداتی بکاربسته شده وچه طرح هایی در دست اجرا است .

با وجود این، ارائه درسی تحت عنوان " تفکر و پژوهش" درپایه ششم ابتدایی این امید را زنده می کند که آموزش و پرورش در این زمینه ازپا ننشسته و طرح های نوینی را به اجرا گذاشته اما با نگاهی به محتوای این برنامه این تردید به وجود می آید که آیا اصلا این برنامه قادر به پرورش تفکر پژوهش محور هست یا خیر ؟ و آیا با توجه به اینکه حدود 50 سال است که در دنیا رویکردی آزمون شده ای تحت عنوان" فلسفه برای کودکان و نوجوانان" جهت رشد و تقویت تفکر پژوهش محورمورد اجراست اجراست ، آیا روش ها و محتوای این برنامه درسی هم راستا با رویکرد مزبوراست ؟ و از همه مهمتر آیا مربیان کارآزموده ای برای این امر آموزش دیده اند؟ اما اگر این درس و درس های مشابه ، ربطی به رویکرد مذکور ندارد پس وظیفه آموزش و پرورش در این زمینه چه می تواند باشد و چه انتظاراتی از آن می رود !؟

نشست "تفکر و پژوهش به مدرسه می رود ! فرصت ها و تهدیدها" تلاش می کند با حضور حمید رضا آیت اللهی، مسعود صفایی مقدم، ملیحه راجی، یحیی قائدی، حسین شیخ رضایی، سعید ناجی، روح الله کریمی ومرادیاری دهنوی و همچنین با حضورتعدادی ازمولفان و طراحان کتاب های درسی، پاسخی برای این پرسش ها بیابد .

هر چند معلمان و مربیان و علاقمندان به فلسفه ، روانشناسی ، تعلیم و تربیت و خصوصاً برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان مخاطبان اصلی این برنامه هستند،اما حضور برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است.این نشست در سالن حمکت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی(ایرانشناسی) برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 88014557 و یا پست الکترونیک fabak_g@yahoo.com تماس بگیرید .