۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تير
آخرین ویدئوها

تجسمی مطالب امروز: 3

اول امام شیعیان روی بوم نقاشان / صادقی، حسینی و حقیقت‌شناس از آثار خود با موضوع امام علی(ع) می‌گویندهنر معنوی ایران در طول تاریخ همواره ارادت ویژه‌ای به شخصیت امام علی (ع) داشته، همانگونه که هنرمندان معاصر کشور 3 هزار اثر با موضوع امیرالمومنین را در گنجینه موزه امام علی (ع) دارند.